Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:30
kontakt
POLYSLASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 483,00 1 044,00
116,1%
247,00
-76,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 549,00
1 272,5%
-227,00
---
Zysk (strata) brutto 40,00 543,00
1 257,5%
-196,00
---
Zysk (strata) netto 40,00 543,00
1 257,5%
-196,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 4 069,00 4 595,00
12,9%
4 294,00
-6,6%
Kapitał własny 3 865,00 4 408,00
14,0%
4 118,00
-6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,78
6,3%
1,66
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,22
1 194,1%
-0,08
---