Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:12
kontakt
POLIMEXMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 379 046,00 420 116,00
10,8%
407 651,00
-3,0%
313 139,00
-23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 172,00 25 526,00
-12,5%
24 942,00
-2,3%
14 141,00
-43,3%
Zysk (strata) brutto 77 474,00 31 721,00
-59,1%
-92 810,00
---
22 527,00
---
Zysk (strata) netto 71 454,00 24 843,00
-65,2%
-97 587,00
---
19 657,00
---
Amortyzacja 2 769,00 3 222,00
16,4%
3 428,00
6,4%
3 590,00
4,7%
Aktywa 1 798 559,00 2 003 542,00
11,4%
1 837 295,00
-8,3%
1 518 575,00
-17,3%
Kapitał własny 904 703,00 931 046,00
2,9%
834 621,00
-10,4%
855 778,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,79 3,89
2,7%
6,96
78,7%
18,57
166,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,10
-65,2%
-0,81
---
0,43
---