Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 12:39
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 039 952,00 1 606 355,00
54,5%
1 366 390,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 896,00 261 244,00
1 446,2%
-6 579,00
---
Zysk (strata) brutto 44 254,00 284 403,00
542,7%
-7 807,00
---
Zysk (strata) netto 38 551,00 235 534,00
511,0%
-6 564,00
---
Amortyzacja 31 977,00 31 774,00
-0,6%
33 526,00
5,5%
Aktywa 4 398 828,00 4 398 121,00
-0,0%
4 422 296,00
0,5%
Kapitał własny 1 989 999,00 2 224 616,00
11,8%
2 218 052,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,03 17,92
11,8%
17,86
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 1,90
511,9%
-0,05
---