Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 03:05
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 711 579,00 681 321,00
-4,3%
804 335,00
18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 991,00 33 498,00
15,5%
35 371,00
5,6%
Zysk (strata) brutto 48 351,00 49 668,00
2,7%
36 094,00
-27,3%
Zysk (strata) netto 42 268,00 41 419,00
-2,0%
27 470,00
-33,7%
Amortyzacja 34 068,00 33 885,00
-0,5%
33 881,00
-0,0%
Aktywa 3 470 488,00 3 603 643,00
3,8%
3 598 735,00
-0,1%
Kapitał własny 1 826 543,00 1 869 610,00
2,4%
1 895 461,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,71 15,06
2,4%
15,26
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,33
-1,8%
0,22
-33,8%