Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:00
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 393,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 -148,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto -55,00 -153,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) netto -55,00 -153,00
---
-62,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 57 778,00 59 648,00
3,2%
59 528,00
-0,2%
Kapitał własny 54 961,00 54 808,00
-0,3%
55 020,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,94
-0,3%
0,95
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---