Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 13:05
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 152,00 14 441,00
18,8%
12 237,00
-15,3%
14 944,00
22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 843,00 1 894,00
2,8%
1 372,00
-27,6%
1 504,00
9,6%
Zysk (strata) brutto 1 843,00 1 894,00
2,8%
1 372,00
-27,6%
1 622,00
18,2%
Zysk (strata) netto 1 621,00 1 667,00
2,8%
1 107,00
-33,6%
1 282,00
15,8%
Amortyzacja 90,00 131,00
45,6%
0,00
---
389,00
---
Aktywa 27 002,00 30 747,00
13,9%
29 921,00
-2,7%
37 001,00
23,7%
Kapitał własny 14 767,00 16 435,00
11,3%
17 542,00
6,7%
18 823,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,20 14,69
11,3%
15,68
6,7%
16,82
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,49
2,8%
0,99
-33,6%
1,14
15,7%