Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 22:56
kontakt
PKNORLEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 000 000,00 15 853 000,00
5,7%
19 336 000,00
22,0%
25 458 000,00
31,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 832 000,00 1 135 000,00
36,4%
1 870 000,00
64,8%
2 357 000,00
26,0%
Zysk (strata) brutto 758 000,00 1 067 000,00
40,8%
2 761 000,00
158,8%
2 161 000,00
-21,7%
Zysk (strata) netto 633 000,00 964 000,00
52,3%
2 332 000,00
141,9%
1 811 000,00
-22,3%
Amortyzacja 496 000,00 501 000,00
1,0%
497 000,00
-0,8%
514 000,00
3,4%
Aktywa 54 457 000,00 60 648 000,00
11,4%
64 171 000,00
5,8%
67 172 000,00
4,7%
Kapitał własny 31 869 000,00 32 693 000,00
2,6%
33 778 000,00
3,3%
35 385 000,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 74,51 76,44
2,6%
78,97
3,3%
82,73
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 2,25
52,3%
5,45
141,9%
4,23
-22,3%