Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.26, godz. 23:52
kontakt
PHN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 800,00 9 900,00
1,0%
9 900,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 600,00 -2 300,00
---
-1 400,00
---
Zysk (strata) brutto 1 500,00 -4 600,00
---
46 500,00
---
Zysk (strata) netto 2 100,00 -3 800,00
---
46 700,00
---
Amortyzacja 400,00 200,00
-50,0%
200,00
0,0%
Aktywa 2 733 400,00 2 730 400,00
-0,1%
2 723 500,00
-0,3%
Kapitał własny 2 131 200,00 2 107 800,00
-1,1%
2 154 200,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,71 41,25
-1,1%
42,08
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,07
---
0,91
---