Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 00:50
kontakt
PCCROKITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 472 087,00 491 627,00
4,1%
458 873,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 906,00 80 438,00
210,5%
2 915,00
-96,4%
Zysk (strata) brutto 18 314,00 73 503,00
301,3%
-4 767,00
---
Zysk (strata) netto 16 227,00 70 155,00
332,3%
-4 179,00
---
Amortyzacja 34 087,00 34 502,00
1,2%
49 077,00
42,2%
Aktywa 2 303 095,00 2 363 899,00
2,6%
2 340 223,00
-1,0%
Kapitał własny 1 234 786,00 1 305 335,00
5,7%
1 301 260,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 62,20 65,75
5,7%
65,54
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,82 3,53
332,6%
-0,21
---