Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 18:12
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 133,00 157,00
-86,1%
185,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 729,00 -249,00
---
-1 494,00
---
Zysk (strata) brutto 726,00 -256,00
---
-1 517,00
---
Zysk (strata) netto 726,00 -256,00
---
-1 519,00
---
Amortyzacja 57,00 51,00
-10,5%
52,00
2,0%
Aktywa 3 517,00 3 559,00
1,2%
2 953,00
-17,0%
Kapitał własny 869,00 608,00
-30,0%
-911,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-30,0%
-0,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,02
---
-0,14
---