Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 04:37
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 363,00 6 547,00
-30,1%
46 219,00
606,0%
6 151,00
-86,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 307,00 -504,00
---
8 473,00
---
-1 153,00
---
Zysk (strata) brutto -1 491,00 -362,00
---
8 342,00
---
-1 067,00
---
Zysk (strata) netto -1 244,00 -312,00
---
6 185,00
---
-887,00
---
Amortyzacja 1 085,00 495,00
-54,4%
490,00
-1,0%
507,00
3,5%
Aktywa 31 647,00 31 959,00
1,0%
61 697,00
93,1%
38 695,00
-37,3%
Kapitał własny 11 286,00 10 974,00
-2,8%
19 532,00
78,0%
18 645,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,50 5,35
-2,8%
9,52
78,0%
9,08
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,61 -0,15
---
3,01
---
-0,43
---