Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 20:59
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 72 094,00 68 473,00
-5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 340,00 -1 086,00
---
Zysk (strata) brutto -269,00 -1 045,00
---
Zysk (strata) netto -362,00 -1 045,00
---
Amortyzacja 1 326,00 1 315,00
-0,8%
Aktywa 235 727,00 240 604,00
2,1%
Kapitał własny 125 799,00 124 754,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,62 3,59
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---