Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 09:10
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 507 678,00 425 367,00
-16,2%
473 142,00
11,2%
563 175,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 929,00 21 483,00
116,4%
18 772,00
-12,6%
19 811,00
5,5%
Zysk (strata) brutto -25 377,00 22 843,00
---
11 058,00
-51,6%
21 396,00
93,5%
Zysk (strata) netto 9 774,00 27 808,00
184,5%
20 570,00
-26,0%
43 648,00
112,2%
Amortyzacja 23 862,00 27 584,00
15,6%
27 648,00
0,2%
27 637,00
-0,0%
Aktywa 2 451 709,00 2 579 959,00
5,2%
2 299 404,00
-10,9%
2 537 180,00
10,3%
Kapitał własny 1 277 167,00 1 304 975,00
2,2%
1 325 545,00
1,6%
1 369 193,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,13 25,68
2,2%
26,08
1,6%
26,94
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,55
184,9%
0,40
-26,0%
0,86
112,1%