Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:40
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 680,00 536,00
-21,2%
792,00
47,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127,00 97,00
-23,6%
-26,00
---
Zysk (strata) brutto 123,00 98,00
-20,3%
-35,00
---
Zysk (strata) netto 123,00 98,00
-20,3%
-33,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 742,00 3 723,00
-0,5%
5 059,00
35,9%
Kapitał własny 3 614,00 3 712,00
2,7%
3 679,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,18
2,7%
1,16
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-20,5%
-0,01
---