Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 17:16
kontakt
OZECAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 705,00 213,00
-94,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -482,00 -131,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) brutto 14 551,00 39 311,00
170,2%
-25 884,00
---
Zysk (strata) netto 12 769,00 31 814,00
149,2%
-20 984,00
---
Amortyzacja 375,00 21,00
-94,4%
21,00
0,0%
Aktywa 106 750,00 146 281,00
37,0%
120 722,00
-17,5%
Kapitał własny 87 626,00 119 439,00
36,3%
98 455,00
-17,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,70 3,69
36,3%
3,04
-17,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,98
149,2%
-0,65
---