Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:43
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 406,00 3 196,00
-6,2%
4 017,00
25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 68,00
---
244,00
258,8%
Zysk (strata) brutto -37,00 42,00
---
253,00
502,4%
Zysk (strata) netto -37,00 42,00
---
216,00
414,3%
Amortyzacja 10,00 6,00
-40,0%
6,00
0,0%
Aktywa 4 254,00 5 439,00
27,9%
4 211,00
-22,6%
Kapitał własny 1 854,00 1 896,00
2,3%
2 112,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
2,3%
0,20
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,02
425,0%