Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 10:40
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 249,00 55 885,00
20,8%
97 535,00
74,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 607,00 1 781,00
-79,3%
9 148,00
413,6%
Zysk (strata) brutto 5 304,00 20 058,00
278,2%
39 623,00
97,5%
Zysk (strata) netto 5 526,00 19 901,00
260,1%
39 128,00
96,6%
Amortyzacja 852,00 813,00
-4,6%
835,00
2,7%
Aktywa 377 783,00 391 872,00
3,7%
420 858,00
7,4%
Kapitał własny 49 612,00 69 513,00
40,1%
108 639,00
56,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,79 5,31
40,1%
8,29
56,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 1,52
260,0%
2,99
96,6%