Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 05:24
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 298,00 3 378,00
2,4%
3 607,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 098,00 545,00
-50,4%
451,00
-17,2%
Zysk (strata) brutto 1 026,00 477,00
-53,5%
360,00
-24,5%
Zysk (strata) netto 842,00 346,00
-58,9%
346,00
0,0%
Amortyzacja 533,00 530,00
-0,6%
528,00
-0,4%
Aktywa 22 362,00 21 804,00
-2,5%
22 701,00
4,1%
Kapitał własny 8 488,00 8 655,00
2,0%
9 009,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,82
1,9%
0,85
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,03
-58,2%
0,03
0,0%