Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 13:46
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 178 468,00 173 942,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 874,00 29 597,00
10,1%
Zysk (strata) brutto 30 575,00 33 230,00
8,7%
Zysk (strata) netto 22 892,00 27 658,00
20,8%
Amortyzacja 2 606,00 2 644,00
1,5%
Aktywa 625 457,00 666 882,00
6,6%
Kapitał własny 529 786,00 545 106,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,82 32,74
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,66
20,8%