Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 06:53
kontakt
OPTIGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63,00 80,00
27,0%
81,00
1,2%
77,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 -526,00
---
-118,00
---
-270,00
---
Zysk (strata) brutto -165,00 -602,00
---
-159,00
---
87,00
---
Zysk (strata) netto -140,00 -95,00
---
-137,00
---
152,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 004,00 8 284,00
-31,0%
7 282,00
-12,1%
7 442,00
2,2%
Kapitał własny 4 737,00 4 706,00
-0,7%
4 569,00
-2,9%
4 721,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,07
-2,8%
0,07
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---