Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 10:10
kontakt
OPTEAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 189,00 35 209,00
66,2%
16 854,00
-52,1%
24 431,00
45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 105,00 2 040,00
84,6%
-2 377,00
---
577,00
---
Zysk (strata) brutto 1 426,00 -1 320,00
---
-2 236,00
---
-940,00
---
Zysk (strata) netto 1 066,00 -627,00
---
-2 179,00
---
-616,00
---
Amortyzacja 612,00 543,00
-11,3%
501,00
-7,7%
566,00
13,0%
Aktywa 64 864,00 72 162,00
11,3%
64 471,00
-10,7%
70 645,00
9,6%
Kapitał własny 48 339,00 47 712,00
-1,3%
45 533,00
-4,6%
44 916,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,14 6,06
-1,3%
5,78
-4,6%
5,71
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,08
---
-0,28
---
-0,08
---