Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:20
kontakt
OPENFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 109,00 43 279,00
-6,1%
43 269,00
-0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 620,00 121,00
---
-3 693,00
---
Zysk (strata) brutto -15 755,00 -1 654,00
---
-4 855,00
---
Zysk (strata) netto -14 189,00 -1 787,00
---
-5 779,00
---
Amortyzacja 3 817,00 3 339,00
-12,5%
2 776,00
-16,9%
Aktywa 201 386,00 201 135,00
-0,1%
192 003,00
-4,5%
Kapitał własny -5 841,00 -7 728,00
---
-13 732,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,47 -0,62
---
-1,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,14 -0,14
---
-0,47
---