Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 22:59
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 726,00 16 945,00
-57,3%
13 929,00
-17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 445,00 743,00
-48,6%
312,00
-58,0%
Zysk (strata) brutto 1 500,00 -11 063,00
---
-4 921,00
---
Zysk (strata) netto 1 500,00 -11 063,00
---
-4 921,00
---
Amortyzacja 179,00 179,00
0,0%
177,00
-1,1%
Aktywa 101 446,00 103 750,00
2,3%
96 238,00
-7,2%
Kapitał własny -165 971,00 -176 668,00
---
-181 954,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -111,84 -119,04
---
-122,61
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 -7,45
---
-3,32
---