Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 13:58
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 840,00 53 840,00
0,0%
43 291,00
-19,6%
39 726,00
-8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 199,00 1 199,00
0,0%
935,00
-22,0%
1 445,00
54,5%
Zysk (strata) brutto 1 420,00 1 420,00
0,0%
944,00
-33,5%
1 500,00
58,9%
Zysk (strata) netto 1 420,00 1 420,00
0,0%
944,00
-33,5%
1 500,00
58,9%
Amortyzacja 204,00 204,00
0,0%
183,00
-10,3%
179,00
-2,2%
Aktywa 103 806,00 103 806,00
0,0%
100 480,00
-3,2%
101 446,00
1,0%
Kapitał własny -166 252,00 -166 252,00
---
-167 471,00
---
-165 971,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -112,03 -112,03
---
-112,85
---
-111,84
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,96
0,0%
0,64
-33,5%
1,01
58,8%