Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 22:13
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 572,00 3 132,00
99,2%
3 511,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 312,00 -493,00
---
-1 401,00
---
Zysk (strata) brutto -1 314,00 -477,00
---
-1 405,00
---
Zysk (strata) netto -1 314,00 -477,00
---
-1 405,00
---
Amortyzacja 1 111,00 1 118,00
0,6%
1 120,00
0,2%
Aktywa 35 358,00 36 518,00
3,3%
36 959,00
1,2%
Kapitał własny 21 469,00 20 864,00
-2,8%
19 084,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,39
-2,7%
0,36
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,03
---