Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 14:00
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 960,00 3 914,00
32,2%
3 292,00
-15,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 169,00
89,9%
137,00
-18,9%
Zysk (strata) brutto 16,00 110,00
587,5%
68,00
-38,2%
Zysk (strata) netto 16,00 -39,00
---
11,00
---
Amortyzacja 1 259,00 1 259,00
0,0%
328,00
-73,9%
Aktywa 34 451,00 35 352,00
2,6%
33 974,00
-3,9%
Kapitał własny 24 907,00 24 816,00
-0,4%
24 826,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,45
-0,4%
0,45
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---