Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 22:55
kontakt
ONDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 265 978,00 356 761,00
34,1%
340 734,00
-4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 365,00 32 241,00
58,3%
17 562,00
-45,5%
Zysk (strata) brutto 20 986,00 32 327,00
54,0%
16 282,00
-49,6%
Zysk (strata) netto 17 069,00 27 945,00
63,7%
12 356,00
-55,8%
Amortyzacja 1 377,00 1 597,00
16,0%
1 666,00
4,3%
Aktywa 370 558,00 524 837,00
41,6%
594 127,00
13,2%
Kapitał własny 84 842,00 97 165,00
14,5%
315 930,00
225,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,77
14,5%
5,74
225,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,51
63,9%
0,22
-55,7%