Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 15:20
kontakt
ODLEWNIE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57 946,00 54 265,00
-6,4%
61 091,00
12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 004,00 7 949,00
32,4%
7 460,00
-6,2%
Zysk (strata) brutto 7 919,00 4 912,00
-38,0%
7 084,00
44,2%
Zysk (strata) netto 6 493,00 4 065,00
-37,4%
5 641,00
38,8%
Amortyzacja 2 891,00 2 924,00
1,1%
2 820,00
-3,6%
Aktywa 181 920,00 184 429,00
1,4%
195 971,00
6,3%
Kapitał własny 140 755,00 144 642,00
2,8%
150 248,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,00 7,19
2,8%
7,47
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,20
-37,5%
0,28
39,1%