Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 01:15
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 013,00 2 013,00
0,0%
1 409,00
-30,0%
1 653,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 692,00 1 692,00
0,0%
950,00
-43,9%
1 754,00
84,6%
Zysk (strata) brutto 2 029,00 2 029,00
0,0%
363,00
-82,1%
1 927,00
430,9%
Zysk (strata) netto 1 820,00 1 820,00
0,0%
272,00
-85,1%
1 748,00
542,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
30,00
---
Aktywa 15 396,00 15 396,00
0,0%
16 407,00
6,6%
22 633,00
37,9%
Kapitał własny 14 861,00 14 861,00
0,0%
15 133,00
1,8%
21 244,00
40,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,68
0,0%
0,69
1,8%
0,65
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
0,01
-85,7%
0,05
341,7%