Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 07:14
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 250,00 1 180,00
372,0%
1 058,00
-10,3%
1 058,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44,00 964,00
2 090,9%
881,00
-8,6%
881,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 126,00 1 054,00
736,5%
849,00
-19,4%
849,00
0,0%
Zysk (strata) netto 126,00 959,00
661,1%
785,00
-18,1%
785,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 409,00 12 339,00
8,2%
13 216,00
7,1%
13 216,00
0,0%
Kapitał własny 11 051,00 11 936,00
8,0%
12 717,00
6,5%
12 717,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,10
8,0%
0,58
-46,7%
0,58
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,09
633,3%
0,04
-59,1%
0,04
0,0%