Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 02:13
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 409,00 1 653,00
17,3%
1 924,00
16,4%
1 924,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 950,00 1 754,00
84,6%
1 638,00
-6,6%
1 638,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 363,00 1 927,00
430,9%
1 707,00
-11,4%
1 707,00
0,0%
Zysk (strata) netto 272,00 1 748,00
542,6%
1 550,00
-11,3%
1 550,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 30,00
---
30,00
0,0%
30,00
0,0%
Aktywa 16 407,00 22 633,00
37,9%
24 003,00
6,1%
24 003,00
0,0%
Kapitał własny 15 133,00 21 244,00
40,4%
22 794,00
7,3%
22 794,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,65
-6,3%
0,70
7,2%
0,70
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
341,7%
0,05
-11,3%
0,05
0,0%