Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 06:50
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 269,00 28,00
-89,6%
7 408,00
26 357,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -307,00 -490,00
---
5 602,00
---
Zysk (strata) brutto -3 716,00 -3 562,00
---
7 685,00
---
Zysk (strata) netto -2 965,00 -2 915,00
---
6 469,00
---
Amortyzacja 11,00 12,00
9,1%
12,00
0,0%
Aktywa 20 175,00 17 271,00
-14,4%
32 188,00
86,4%
Kapitał własny 13 562,00 10 647,00
-21,5%
17 116,00
60,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,30
-21,4%
0,49
60,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---
0,18
---