Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 15:24
kontakt
NOTORIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 734,00 718,00
-2,2%
743,00
3,5%
793,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 51,00
---
150,00
194,1%
47,00
-68,7%
Zysk (strata) brutto 110,00 106,00
-3,6%
159,00
50,0%
118,00
-25,8%
Zysk (strata) netto 99,00 106,00
7,1%
149,00
40,6%
110,00
-26,2%
Amortyzacja 111,00 107,00
-3,6%
105,00
-1,9%
111,00
5,7%
Aktywa 3 158,00 3 422,00
8,4%
3 407,00
-0,4%
3 019,00
-11,4%
Kapitał własny 2 312,00 2 496,00
8,0%
2 527,00
1,2%
2 196,00
-13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 2,08
7,9%
2,11
1,2%
1,83
-13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
6,0%
0,12
40,9%
0,09
-25,8%