Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 21:35
kontakt
NOOBZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 914,00 1 804,00
97,4%
1 355,00
-24,9%
1 535,00
13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -512,00 345,00
---
16,00
-95,4%
370,00
2 212,5%
Zysk (strata) brutto -534,00 351,00
---
-23,00
---
335,00
---
Zysk (strata) netto -750,00 209,00
---
-77,00
---
187,00
---
Amortyzacja 4,00 5,00
25,0%
6,00
20,0%
6,00
0,0%
Aktywa 3 989,00 4 233,00
6,1%
4 207,00
-0,6%
4 452,00
5,8%
Kapitał własny 1 010,00 3 321,00
228,8%
3 169,00
-4,6%
3 356,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 2,11
212,9%
2,02
-4,6%
2,13
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 0,13
---
-0,05
---
0,12
---