Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:38
kontakt
NOCTILUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 139,00 611,00
339,6%
-17,00
---
1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -811,00 -503,00
---
-980,00
---
-1 184,00
---
Zysk (strata) brutto -828,00 -516,00
---
-984,00
---
-1 186,00
---
Zysk (strata) netto -828,00 -516,00
---
-984,00
---
-1 186,00
---
Amortyzacja 101,00 110,00
8,9%
110,00
0,0%
104,00
-5,5%
Aktywa 5 194,00 4 747,00
-8,6%
3 791,00
-20,1%
6 193,00
63,4%
Kapitał własny 3 477,00 2 961,00
-14,8%
1 982,00
-33,1%
4 435,00
123,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 2,00
-14,8%
1,34
-33,0%
3,00
123,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 -0,35
---
-0,67
---
-0,80
---