Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 09:55
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 371,00 360,00
-3,0%
504,00
40,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47,00 -98,00
---
223,00
---
Zysk (strata) brutto 45,00 308,00
584,4%
224,00
-27,3%
Zysk (strata) netto 45,00 231,00
413,3%
224,00
-3,0%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 7 142,00 10 895,00
52,5%
11 208,00
2,9%
Kapitał własny 6 157,00 9 680,00
57,2%
9 903,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,06
58,3%
0,06
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
0,0%