Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:41
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 137,00
168,6%
197,00
43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 024,00 -1 526,00
---
-853,00
---
Zysk (strata) brutto -986,00 -1 502,00
---
-844,00
---
Zysk (strata) netto -985,00 -1 494,00
---
-874,00
---
Amortyzacja 45,00 214,00
375,6%
196,00
-8,4%
Aktywa 9 310,00 8 571,00
-7,9%
8 779,00
2,4%
Kapitał własny 5 123,00 3 629,00
-29,2%
2 755,00
-24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,36
-29,1%
0,28
-24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,15
---
-0,09
---