Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 10:05
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -125,00 -104,00
---
Zysk (strata) brutto -129,00 -114,00
---
Zysk (strata) netto 166,00 -112,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 755,00 751,00
-0,5%
Kapitał własny 141,00 28,00
-80,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-78,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---