Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 16:53
kontakt
NEWAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 514 722,00 269 999,00
-47,5%
73 712,00
-72,7%
338 719,00
359,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 81 018,00 23 574,00
-70,9%
2 697,00
-88,6%
30 236,00
1 021,1%
Zysk (strata) brutto 78 035,00 21 519,00
-72,4%
-5 391,00
---
27 057,00
---
Zysk (strata) netto 88 871,00 15 327,00
-82,8%
-4 672,00
---
21 436,00
---
Amortyzacja 7 619,00 8 010,00
5,1%
8 089,00
1,0%
8 349,00
3,2%
Aktywa 1 548 975,00 1 487 738,00
-4,0%
1 575 399,00
5,9%
1 853 422,00
17,6%
Kapitał własny 547 082,00 562 409,00
2,8%
490 237,00
-12,8%
511 673,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,16 12,50
2,8%
10,89
-12,8%
11,37
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,98 0,34
-82,7%
-0,10
---
0,48
---