Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 03:03
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 340,00 0,00
---
75,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -159,00 -404,00
---
-290,00
---
Zysk (strata) brutto -621,00 -405,00
---
-190,00
---
Zysk (strata) netto -621,00 -405,00
---
-190,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
3,00
50,0%
Aktywa 41 593,00 41 593,00
0,0%
40 843,00
-1,8%
Kapitał własny 41 323,00 41 323,00
0,0%
40 773,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,47 2,47
0,0%
2,44
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
-0,01
---