Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 13:10
kontakt
MUZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 409,00 12 249,00
-42,8%
13 097,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 357,00 2 692,00
-57,7%
3 783,00
40,5%
Zysk (strata) brutto 6 327,00 2 663,00
-57,9%
3 906,00
46,7%
Zysk (strata) netto 5 121,00 2 145,00
-58,1%
3 143,00
46,5%
Amortyzacja 1 082,00 1 080,00
-0,2%
1 108,00
2,6%
Aktywa 68 254,00 63 683,00
-6,7%
65 228,00
2,4%
Kapitał własny 38 164,00 40 709,00
6,7%
40 580,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,19 13,00
6,7%
12,18
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 0,68
-58,1%
0,94
37,8%