Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 07:42
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 008,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -391,00
Zysk (strata) brutto -404,00
Zysk (strata) netto -404,00
Amortyzacja 85,00
Aktywa 3 377,00
Kapitał własny 410,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03