Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 11:19
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 430,00 1 082,00
-24,3%
1 414,00
30,7%
1 898,00
34,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -578,00 -373,00
---
738,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) brutto -581,00 -376,00
---
733,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) netto -581,00 -376,00
---
733,00
---
-33,00
---
Amortyzacja 62,00 59,00
-4,8%
53,00
-10,2%
62,00
17,0%
Aktywa 3 298,00 3 932,00
19,2%
4 270,00
8,6%
3 708,00
-13,2%
Kapitał własny 682,00 306,00
-55,1%
1 039,00
239,5%
1 004,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-63,1%
0,08
237,5%
0,08
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,03
---
0,06
---
-0,00
---