Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 00:38
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-01-312021-04-302021-07-312021-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 699,00 6 121,00
-20,5%
3 863,00
-36,9%
5 677,00
47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 593,00 184,00
-69,0%
163,00
-11,4%
70,00
-57,1%
Zysk (strata) brutto 595,00 191,00
-67,9%
150,00
-21,5%
69,00
-54,0%
Zysk (strata) netto 481,00 154,00
-68,0%
120,00
-22,1%
55,00
-54,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 342,00 7 424,00
1,1%
7 494,00
0,9%
8 612,00
14,9%
Kapitał własny 5 303,00 5 369,00
1,2%
5 562,00
3,6%
5 154,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,65 2,68
1,2%
2,78
3,6%
2,58
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,08
-67,9%
0,06
-22,1%
0,03
-53,3%