Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 11:24
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 948,00 2 348,00
20,5%
2 986,00
27,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 641,00 1 033,00
61,2%
1 551,00
50,1%
Zysk (strata) brutto 7 704,00 1 363,00
-82,3%
8 745,00
541,6%
Zysk (strata) netto 6 277,00 1 070,00
-83,0%
7 119,00
565,3%
Amortyzacja 5,00 2,00
-60,0%
2,00
0,0%
Aktywa 20 130,00 22 181,00
10,2%
29 218,00
31,7%
Kapitał własny 17 085,00 19 000,00
11,2%
25 760,00
35,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,64 7,38
11,2%
10,01
35,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,44 0,42
-82,9%
2,77
565,1%