Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 06:09
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 348 407,00 392 775,00
12,7%
397 504,00
1,2%
251 104,00
-36,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 426,00 22 547,00
5 192,7%
2 530,00
-88,8%
894,00
-64,7%
Zysk (strata) brutto 1 833,00 13 940,00
660,5%
11 019,00
-21,0%
457,00
-95,9%
Zysk (strata) netto 2 672,00 10 348,00
287,3%
8 788,00
-15,1%
274,00
-96,9%
Amortyzacja 3 578,00 4 189,00
17,1%
4 920,00
17,5%
6 051,00
23,0%
Aktywa 823 974,00 880 027,00
6,8%
894 144,00
1,6%
829 742,00
-7,2%
Kapitał własny 30 124,00 40 472,00
34,4%
49 260,00
21,7%
49 534,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 2,02
34,4%
2,46
21,7%
2,48
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,52
285,8%
0,44
-15,1%
0,01
-96,8%