Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 10:17
kontakt
MOLIERA2
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 247,00 19 487,00
-12,4%
20 898,00
7,2%
17 450,00
-16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 811,00 -4 628,00
---
-1 571,00
---
-4 675,00
---
Zysk (strata) brutto -4 239,00 -4 985,00
---
-1 923,00
---
-4 966,00
---
Zysk (strata) netto -4 239,00 -4 985,00
---
-1 923,00
---
-4 966,00
---
Amortyzacja 334,00 339,00
1,5%
323,00
-4,7%
372,00
15,2%
Aktywa 53 453,00 49 885,00
-6,7%
47 469,00
-4,8%
42 263,00
-11,0%
Kapitał własny 17 994,00 13 382,00
-25,6%
15 438,00
15,4%
10 512,00
-31,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-25,5%
0,04
14,3%
0,02
-37,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,01
---