Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:46
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 252,00 8 223,00
13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -418,00 1 272,00
---
Zysk (strata) brutto -217,00 1 044,00
---
Zysk (strata) netto -191,00 859,00
---
Amortyzacja 512,00 508,00
-0,8%
Aktywa 63 480,00 65 439,00
3,1%
Kapitał własny 44 676,00 45 536,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,55 4,63
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,09
---