Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 04:37
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 078,00 19 707,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 574,00 1 186,00
-24,7%
Zysk (strata) brutto 384,00 1 366,00
255,7%
Zysk (strata) netto 203,00 1 192,00
487,2%
Amortyzacja 256,00 255,00
-0,4%
Aktywa 80 350,00 79 040,00
-1,6%
Kapitał własny 35 470,00 36 662,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,61 3,73
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,12
476,2%