Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 12:42
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 156,00 48 411,00
0,5%
55 305,00
14,2%
39 325,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 233,00 19 323,00
0,5%
16 281,00
-15,7%
10 401,00
-36,1%
Zysk (strata) brutto 34 005,00 19 980,00
-41,2%
15 613,00
-21,9%
9 891,00
-36,6%
Zysk (strata) netto 30 134,00 16 166,00
-46,4%
12 648,00
-21,8%
7 979,00
-36,9%
Amortyzacja 2 947,00 3 823,00
29,7%
3 884,00
1,6%
3 064,00
-21,1%
Aktywa 271 466,00 231 556,00
-14,7%
289 032,00
24,8%
338 694,00
17,2%
Kapitał własny 169 884,00 186 050,00
9,5%
198 698,00
6,8%
206 676,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,36 52,96
9,5%
56,56
6,8%
58,83
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,58 4,60
-46,4%
3,60
-21,8%
2,27
-36,9%