Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:40
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 893,00 1 643,00
-13,2%
1 680,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 99,00
421,1%
32,00
-67,7%
Zysk (strata) brutto 18,00 94,00
422,2%
40,00
-57,4%
Zysk (strata) netto 12,00 76,00
533,3%
27,00
-64,5%
Amortyzacja 30,00 28,00
-6,7%
24,00
-14,3%
Aktywa 2 871,00 2 723,00
-5,2%
2 769,00
1,7%
Kapitał własny 1 505,00 1 581,00
5,0%
1 608,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,36
5,3%
0,36
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
466,7%
0,01
-64,7%